Status prawny

Status prawny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie.
Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

Podstawowym celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 


Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47 | Data modyfikacji: 2018-09-10 10:58:15.
Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47
Data modyfikacji: 2018-09-10 10:58:15
Opublikowane przez: Emil Madejski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
ul. Al. Wł. Sikorskiego 8A
26-900 Kozienice
Dyrektor
mgr Ewa Jarosz
Kontakt:
Tel: (48) 614-89-36
Fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl