Nabór Pracowników

Nabór Pracowników

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent.

Starszy referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Termin rozpoczęcia pracy: 1.01.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent (*.pdf – 663KB) Pobierz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent (*.doc – 13KB) Pobierz

Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji – (*.doc – 50KB)Pobierz

Oświadczenie – (*.doc – 37 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2021-12-14 16:31:37.

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach - STARSZY REFERENT

 

STARSZY REFERENT
(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Sylwia Tomaszewska

Uzasadnienie wyboru:


W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja dokonująca oceny stwierdziła, że pani Sylwia Tomaszewska spełniła w stopniu wystarczającym wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku starszego referenta.

W związku z tym ogłoszony w dniu 13 grudnia 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty.

 
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emil Madejski | Autor: Ewa Jarosz | Data wprowadzenia: 2021-12-28 19:31:05.
Data wprowadzenia: 2021-12-28 19:31:05
Autor: Ewa Jarosz
Opublikowane przez: Emil Madejski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
ul. Al. Wł. Sikorskiego 8A
26-900 Kozienice
Dyrektor
mgr Ewa Jarosz
Kontakt:
Tel: (48) 614-89-36
Fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl