ppp.bipkozienicepowiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Powiatu w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl
Status prawny strona główna 

Status prawny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  w Warszawie.
Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

Podstawowym celem Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 


Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47 | Data modyfikacji: 2018-09-10 10:58:15.
Data wprowadzenia: 2012-02-14 08:43:47
Data modyfikacji: 2018-09-10 10:58:15
Opublikowane przez: Emil Madejski
  Biuletyn Informacji Publicznej - ppp.bipkozienicepowiat.pl